La montarea unei turbosuflante auto specialistul trebuie să respecte următoarele reguli tehnice pentru a asigura finalizarea cu succes a operației:

1. Să verifice funcționarea corectă a sistemului de lubrifiere a motorului, acesta incluzând pompa de ulei, racordurile și conductele care asigură circulația uleiului către și din turbosuflantă. Presiunea de lucru din sistem trebuie să fie de minim 4 bari.

2. Să se asigure că circuitele de ulei de intrare și conductele de scurgere sunt curate și fixate corespunzător:

a. Coductele de alimentare și de scurgere a uleiului trebuie să fie poziționate în așa fel încât să minimizeze transferul de căldură de la galeria de evacuare și de la alte surse de temperaturi ridicate.

b. Înlocuirea conductelor de intrare este recomandată deoarece acestea sunt adesea astupate cu carbon și particule dure de ulei.

c. În cazul furtunelor plastice trebuie verificat dacă acestea nu s-au întărit sau deteriorat și că învelișul interior nu s-a subțiat.

d. În cazul tuburilor metalice, acestea nu trebuie să fie restricționate, ștrangulate sau deteriorate.

e. Unele conducte de alimentare cu ulei, au garnituri reutilizabile care permit doar repozitionarea furtunului. Trebuie verificată corectitudinea instalării garniturii, astfel încât să nu existe fragmente de furtun blocante în ansamblu.

3. Garniturile de etanșare pot cauza probleme atunci când sunt montate sau utilizate necorespunzător în sistemul de admisie sau evacuare al uleiului pentru turbosuflantă. Problemele se identifică în momentul în care garnitura utilizată este extrudată în conductele pentru ulei, conexiunile fiind ștrangulate. Este interzisă utilizarea siliconului pentru etanșarea conexiunilor de intrare și ieșire ulei.

Când aceste tipuri de materiale intră în admisia pentru ulei curgerea uleiului către unul sau mai multe lagăre va fi blocată sau întreruptă. Fluxul uleiului și presiunea pot de asemenea forța materialul în lagăre, care poate duce la o anumită uzură. În cazul carcasei centrale depunerile se pot extinde suficient pentru a impiedica ieșirea uleiului.

4.Turbosuflanta trebuie pre-unsă având grijă să nu se blocheze.

5. Aerul provenit din circuitele deschise trebuie filtrat. Conducta de scurgere a uleiului este lasată deconectată de la turbosuflantă în timp ce motorul este stimulat până ce uleiul se scurge din carcasa centrală. O scurgere de ulei constantă indică lipsa golurilor de aer în afara sistemului de lubrifiere.

6. Specialistul trebuie să se asigure că lubrifiantul este curat și la nivel optim de operare. Atunci când este posibil, filtrul de ulei trebuie umplut cu ulei curat pentru a minimaliza timpul de amorsare.

Soluții utile pentru reparații turbosuflante

În foarte multe cazuri, turbosuflantele sunt înlocuite de pe motoare înainte de a se stabili cauzele defectelor apărute. Este obligatorie inspectarea stării și conexiunilor turbosuflantei înainte de a fi demontată de pe motor pentru a vedea dacă o recondiționare a turbosuflantei n-ar fi mai eficientă și mai puțin costisitoare.
Atunci când demontarea unei turbosuflante este necesară, in timpul demontării furtunurilor, a șuruburilor sau a legăturilor trebuie determinat dacă legăturile sunt strânse și fară spărturi. Odată ce dezasamblarea a fost facută poate fi dificil sau imposibil de constatat care au fost condițiile în care s-au produs defecțiunile. Atunci nu mai poate fi cazul unei reparații turbo.

Defectarea imediată sau timpurie a unei turbosuflante înlocuite poate avea legatură cu:

  • Remedierea incompletă a problemei care a cauzat necesitatea de înlocuire.
  • Probleme apărute pe timpul înlocuirii.
  • O turbosuflantă defectă.
  • Un motor defect.